Nấm, Măng, mộc nhĩ
Nấm, Măng, mộc nhĩ (4 sản phẩm)
Giá: 84,500 đ
Tiêu chuẩn: Vườn nông
Trọng lượng: 100 g
Giá: 66,000 đ
Tiêu chuẩn: Organic
Trọng lượng: 50 g
Giá: 39,000 đ
Tiêu chuẩn: GlobalGAP/VietGap
Trọng lượng: 150 g
Giá: 420,000 đ
Tiêu chuẩn: Vườn nông
Trọng lượng: 1000 g