Món hấp
Món hấp (4 sản phẩm)
Giá: 60,000 đ
Tiêu chuẩn: Homefood
Trọng lượng: 500 g
Giá: 60,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 500 g
Giá: 55,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 500 g
Giá: 50,000 đ
Tiêu chuẩn: Homefood
Trọng lượng: 0 g