Món hấp (3 sản phẩm)
Giá: 120,000 đ
Tiêu chuẩn: Homefood
Trọng lượng: 1000 g
Giá: 120,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 1000 g
Giá: 110,000 đ
Tiêu chuẩn: Macrobiotic
Trọng lượng: 1000 g