Cà chua hữu cơ quả to
**Đặt con trỏ vào để phóng to
Cà chua hữu cơ quả to
4320017
Giá:
33,000 đ
Không
0 g
Kg
Đặt hàng
GLOBALGAP/VIETGAP
Lần đầu tiên mua hàng?
Click để xem: Hướng dẫn mua hàng Hướng dẫn thanh toán
Công thức món ăn
Phản hồi về sản phẩm