Bột nêm (1 sản phẩm)
Giá: 55,000 đ
Tiêu chuẩn: Homefood
Trọng lượng: 250 g